Bảng vẽ trẻ em EA004

1.950.000 VND

Chức năng của bảng anawood

Học bằng các sticker

Các con học con vật, chữ cái, chữ số bằng sticker rất nhanh


Mô tả kiến thức trong sách

Kết hợp audio và hình ảnh sẽ giúp các bé tiếp thu nhanh hơn


Viết lên bảng từ

Bảng từ có thể viết được bằng bút lông với nhiều màu sắc khác nhau


Kích thước bảng từ trẻ em

loading=

Bảng có 3 size là S (58 cm x 72 cm); M (82 cm x 113 cm); L (113 cm x 143 cm)

 

 


Chân bảng

Chân bảng rất chắc chắn giúp bảng đứng thẳng để các bé thực hành mà không phải lo phải đục tường để gắn lên hay sợ bảng đổ vào người bé khi dựa vào tường.

 

 

loading=

 


 

loading=

 


 

loading=